Komornik Głogów

Komornik Sądowy na wniosek wierzyciela dokonuje ustalenia, czy dłużnik jest posiadaczem rachunku prowadzonego na jego rzecz przez banki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oraz na wniosek wierzyciela dokonuje zajęcia wszelkich produktów (takich jak rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe, rachunki oszczędnościowe oraz lokaty i inne), na których dłużnik posiada zdeponowane środki.

Kto może zwolnić rachunek spod zajęcia?

Z uwagi na fakt, iż Komornik działa na wniosek wierzyciela, to właśnie wierzyciel jest umocowany do zwolnienia środków pochodzących z rachunku bankowego spod zajęcia, oraz to on powinien złożyć do organu egzekucyjnego stosowny wniosek, bądź pisemną zgodę o zwolnienie rachunku bankowego spod zajęcia. Zatem, jeśli dłużnikowi zależy na tym, aby zwolnić rachunek bankowy spod zajęcia powinien złożyć do wierzyciela, albo Komornika stosowny wniosek. W przypadku jeśli wymagana będzie zgoda wierzyciela, to Komornik przekaże wniosek dłużnika do wierzyciela - celem zajęcia stanowiska.

Kiedy dowiemy się o dokonanym zajęciu?

Istotnym jest fakt, iż dłużnik nie ma możliwości powziąć wcześniej informacji o blokadzie rachunku, ponieważ zajęcie środków obywa się drogą elektroniczną, tj. w czasie rzeczywistym, zaś wysyłana informacja jest w formie dokumentu za pośrednictwem Poczty Polskiej, a doręczenie przesyłki odbywa się zgodnie z zasadami doręczenia korespondencji pocztowej. Z uwagi na fakt, iż aktualnie popularny jest dostęp do bankowości elektronicznej za pośrednictwem stron internetowych, bądź aplikacji mobilnych, to informacja o nałożonej blokadzie rachunku powinna być natychmiast widoczna.

Jakie są obowiązki dłużnika?

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż dłużnik posiadając wiedzę o wszczęciu egzekucji, oraz o zajęciu wynagrodzenia/ świadczenia emerytalno- rentowego bądź wierzytelności z tytułu umowy cywilno- prawnej, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Komornika o tym, na który rachunek bankowy przekazywane jest wynagrodzenie/ świadczenie. Powyższa informacja powinna zawierać wniosek o dokonanie ograniczenia egzekucji o środki pochodzące z wyżej wymienionych źródeł. Złożenie wniosku o którym wcześniej była mowa spowoduje, iż unikniemy sytuacji tzw. podwójnego potrącenia wynagrodzenia bądź świadczenia.

Kwota wolna od zajęcia

Aktualne przepisy prawa w sposób szczegółowy regulują zasady egzekucji z rachunków bankowych dłużnika, nie mają tutaj zastosowania przepisy o zwolnieniu spod zajęcia kwoty minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z treścią przepisów prawa na rachunku bankowym dłużnika powinna pozostać kwota o równowartości 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto. Powyższa zasada nie tyczy się zobowiązań alimentacyjnych- tam kwota wolna od zajęcia nie obowiązuje.

Kancelaria Komornicza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie
Jakub Mikucki
Kancelaria Komornicza nr V
Kancelaria powstała po 1 stycznia 2008 roku

Dane adresowe:

ul. Długa 40/3
67-200 Głogów
tel.: 76 833 33 07
fax: 76 742 51 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia kancelarii:

Kancelaria otwarta jest w dni robocze
od poniedziałku do piątku,
pracujemy w godzinach od 8:00 do 16:00

Dodatkowe informacje:

Nr rachunku bankowego:
BANK: BS we Wschowie
Oddział w Głogowie
Nr konta: 76866900012020021565650001

 

Copyright ® 2023 | Komornikglogow.pl