Komornik Głogów

II e-licytacja nieruchomości LE1G/00090438/7
  • Rozpoczęcie licytacji: 23-12-22 12:00
  • Zakończenie licytacji: 30-12-22 12:00
  • Typ: licytacja elektroniczna
  • Miejsce licytacji: e- licytacja
  • Sygnatura sprawy: Km 53/21 Km 522/22 Km 1047/22 Km 1048/22
  • Sygnatura nadzoru sądowego: I Co 718/21
  • Cena oszacowania: 82 000,00 zł
  • Cena wywoławcza: 54 666,67 zł

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW LE1G/00090438/7

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki na podstawie przepisu art. 986 (4) Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/

że w dniu 23-12-2022 r. o godz. 12:00

rozpocznie się przetarg w drodze licytacji elektronicznej,

który zakończy się dnia 30-12-2022 r. o godz 12:00

 

odbędzie się druga licytacja prawa własności lokalu mieszkalnego, zlokalizowanego w budynku mieszkalnym, wielolokalowym, wybudowanym na działce gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 551/1 położonej: 59-170 Przemków, ul. Nowa 2/4, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział V Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1G/00090438/7 [NKW: LE1G/00090438/7]

należącej do dłużnika: Bartłomiej Maciej Kamiński

Suma oszacowania wynosi 82 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 54 666,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 200,00zł najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: BS we Wschowie O. w Głogowie 76 86690001 2020 0215 6565 0001

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy

Jakub Paweł Mikucki

Kancelaria Komornicza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie
Jakub Mikucki
Kancelaria Komornicza nr V
Kancelaria powstała po 1 stycznia 2008 roku

Dane adresowe:

ul. Długa 40/3
67-200 Głogów
tel.: 76 833 33 07
fax: 76 742 51 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia kancelarii:

Kancelaria otwarta jest w dni robocze
od poniedziałku do piątku,
pracujemy w godzinach od 8:00 do 16:00

Dodatkowe informacje:

Nr rachunku bankowego:
BANK: BS we Wschowie
Oddział w Głogowie
Nr konta: 76866900012020021565650001

 

Copyright ® 2023 | Komornikglogow.pl