Komornik Głogów

II licytacja nieruchomości LE1G/00074425/5
  • Rozpoczęcie licytacji: 12-01-23 09:30
  • Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Głogowie
  • Sygnatura sprawy: GKm 53/21
  • Sygnatura nadzoru sądowego: I Co 885/21
  • Cena oszacowania: 50 000,00 zł
  • Cena wywoławcza: 33 333,33 zł

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr LE1G/00074425/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

 

w dniu 12-01-2023r. o godz.09:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Głogowie mającego siedzibę przy ul. Kutrzeby 2 w sali nr 222, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 53, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budnkiem gospodarczym, zlokalizowanej we wsi Ługi 16 w gminie Wąsosz należącej do dłużnika: Zdzisław Górczany, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1G/00074425/5

 

Suma oszacowania wynosi 50 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 33 333,33zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 000,00zł.

 

Rękojmia powinna być złożona na dzień przed licytacją w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić w siedzibie Kancelarii, a także na konto komornika:

BS we Wschowie O. w Głogowie 76 86690001 2020 0215 6565 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od 12:00 do 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Uwaga:

W przypadku przystąpienia do licytacji nieruchomości przez małżeństwo oboje małżonkowie winni być obecni lub stawający na licytację winien przedłożyć pełnomocnictwo notarialne drugiego z małżonka. Licytacja może być odowłana na skutek czynności prawnych stron.

 

 

 

Komornik Sądowy

Jakub Paweł Mikucki

Kancelaria Komornicza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie
Jakub Mikucki
Kancelaria Komornicza nr V
Kancelaria powstała po 1 stycznia 2008 roku

Dane adresowe:

ul. Długa 40/3
67-200 Głogów
tel.: 76 833 33 07
fax: 76 742 51 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia kancelarii:

Kancelaria otwarta jest w dni robocze
od poniedziałku do piątku,
pracujemy w godzinach od 8:00 do 16:00

Dodatkowe informacje:

Nr rachunku bankowego:
BANK: BS we Wschowie
Oddział w Głogowie
Nr konta: 76866900012020021565650001

 

Copyright ® 2023 | Komornikglogow.pl