Komornik Głogów

  • Rozpoczęcie licytacji: 13-04-23 10:00
  • Zakończenie licytacji: 20-04-23 10:00
  • Typ: licytacja elektroniczna
  • Miejsce licytacji: e- licytacja
  • Sygnatura sprawy: GKm 131/21, GKm 121/21, Km 1473/21
  • Cena oszacowania: 1 430 000,00 zł netto, 1 758 900,00 zł brutto
  • Cena wywoławcza: 1 072 500,00 zł netto, 1 319 175,00 zł brutto
  • Link do ogłoszenia: https://elicytacje.komornik.pl/items/10907

 

GKm 131/21; GKm 121/21, Km 1473/21
I Co 1864/21

 OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  NIERUCHOMOŚCI LE1G/00024991/8
w drodze licytacji elektronicznej


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki na podstawie przepisu art. 986 (4) Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/

 w dniu 13-04-2023 r. o godz. 10:00 rozpocznie się przetarg w drodze licytacji elektronicznej,
 który zakończy się dnia 20-04-2023 r. o godz 10:00

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 89, zabudowanej budynkiem usługowym zlokalizowanym przy ul. Kamienna Droga 48, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00024991/8           
 o powierzchni działki 1 727 m2  o powierzchni użytkowej budynku 573,72 m2, będącego  własnością dłużników: Renata oraz Krzysztof Ostaszewscy.

Suma oszacowania wynosi wynosi 1 430 000,00 zł netto, 1 758 900,00 zł brutto, zaś cena wywołania jest równa trzem czwartym sumy oszacowania i wynosi: 1 072 500,00 zł netto, 1 319 175,00 zł brutto.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 175 890,00 zł najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: BS we Wschowie O. w Głogowie 76 86690001 2020 0215 6565 0001

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 Komornik Sądowy
Jakub Paweł Mikucki

Kancelaria Komornicza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie
Jakub Mikucki
Kancelaria Komornicza nr V
Kancelaria powstała po 1 stycznia 2008 roku

Dane adresowe:

ul. Długa 40/3
67-200 Głogów
tel.: 76 833 33 07
fax: 76 742 51 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia kancelarii:

Kancelaria otwarta jest w dni robocze
od poniedziałku do piątku,
pracujemy w godzinach od 8:00 do 16:00

Dodatkowe informacje:

Nr rachunku bankowego:
BANK: BS we Wschowie
Oddział w Głogowie
Nr konta: 76866900012020021565650001

 

Copyright ® 2023 | Komornikglogow.pl