Komornik Głogów

  • Rozpoczęcie licytacji: 01-06-23 12:00
  • Zakończenie licytacji: 08-06-23 12:00
  • Typ: licytacja elektroniczna
  • Miejsce licytacji: e- licytacja
  • Sygnatura sprawy: Km 516/22
  • Sygnatura nadzoru sądowego: I Co 1057/22
  • Cena oszacowania: 212 000,00 zł
  • Cena wywoławcza: 159 000,00 zł
  • Link do ogłoszenia: https://elicytacje.komornik.pl/items/12128

 

I Co 1057/22

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LE1G/00003032/5

w drodze licytacji elektronicznej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki na podstawie przepisu art. 986 (4) Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że na portalu https://e-licytacje.komornik.pl/

w dniu 01-06-2023 r. o godz. 12:00 rozpocznie się przetarg w drodze licytacji elektronicznej

który zakończy się dnia 08-06-2023 r. o godz 12:00

odbędzie się pierwsza e-licytacja nieruchomości gruntowej, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie głogowskim, gminie Głogów, w miejscowości Grodziec Mały, oznaczona numerem ewidencyjnym 210, o powierzchni 0,1600 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkami produkcyjnymi, usługowymi i gospodarczymi dla rolnictwa, położonej pod adresem: 67-240 Grodziec Mały, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00003032/5 o pow. budynków mieszkalnych 125 oraz 266 m2, oraz budynków gospodaczych 278 oraz 66 m2 , będącej własnością dłużnika: Artur Tamioła.

Suma oszacowania wynosi 212 000,00 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania

i wynosi 159 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 200,00 zł najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika: BS we Wschowie O. w Głogowie 76 86690001 2020 0215 6565 0001

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Jakub Paweł Mikucki

Kancelaria Komornicza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie
Jakub Mikucki
Kancelaria Komornicza nr V
Kancelaria powstała po 1 stycznia 2008 roku

Dane adresowe:

ul. Długa 40/3
67-200 Głogów
tel.: 76 833 33 07
fax: 76 742 51 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia kancelarii:

Kancelaria otwarta jest w dni robocze
od poniedziałku do piątku,
pracujemy w godzinach od 8:00 do 16:00

Dodatkowe informacje:

Nr rachunku bankowego:
BANK: BS we Wschowie
Oddział w Głogowie
Nr konta: 76866900012020021565650001

 

Copyright ® 2023 | Komornikglogow.pl