Komornik Głogów

  • Rozpoczęcie licytacji: 15-06-23 12:00
  • Typ: tryb uproszczony
  • Miejsce licytacji: Kancelaria
  • Sygnatura sprawy: GKm 131/21
  • Sygnatura nadzoru sądowego: I Co 2119/21
  • Cena oszacowania: 200 000,00 zł
  • Cena wywoławcza: 100 000,00 zł
  • Link do ogłoszenia: https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/588954

I Co 2119/21

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI LE1G/00024136/7
w trybie uproszczonym

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie GKm 131/21

w dniu 15-06-2023 r. o godz. 12:00
w kancelarii komornika pod adresem: Głogów, ul. Długa 40/3

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), druga licytacja: nieruchomości stanowiącej działkę gruntową, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem 407, bez zabudowań, położonej w miejscowości: Radwanice, dla której Sąd Rejonowy w Głogowie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00024136/7 o powierzchni 0,5300 ha, będącej własnością dłużników: Renata Ostaszewska oraz Krzysztof Ostaszewski

Suma oszacowania wynosi 200 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa jedną drugą sumy oszacowania i wynosi 100 000,00 zł.

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 20 000,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
BS we Wschowie O. w Głogowie 76 86690001 2020 0215 6565 0001.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Komornik Sądowy
Jakub Paweł Mikucki

Kancelaria Komornicza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie
Jakub Mikucki
Kancelaria Komornicza nr V
Kancelaria powstała po 1 stycznia 2008 roku

Dane adresowe:

ul. Długa 40/3
67-200 Głogów
tel.: 76 833 33 07
fax: 76 742 51 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia kancelarii:

Kancelaria otwarta jest w dni robocze
od poniedziałku do piątku,
pracujemy w godzinach od 8:00 do 16:00

Dodatkowe informacje:

Nr rachunku bankowego:
BANK: BS we Wschowie
Oddział w Głogowie
Nr konta: 76866900012020021565650001

 

Copyright ® 2023 | Komornikglogow.pl