Komornik Głogów

  • Rozpoczęcie licytacji: 31-05-23 11:00
  • Typ: tryb uproszczony
  • Miejsce licytacji: Kancelaria
  • Sygnatura sprawy: Km 843/22
  • Sygnatura nadzoru sądowego: I Co 2140/20
  • Cena oszacowania: 77 000,00 zł
  • Cena wywoławcza: 57 750,00 zł
  • Link do ogłoszenia: https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/585202

I Co 2140/20

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI
NIERUCHOMOŚCI LE1G/00096805/3

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Jakub Mikucki, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie Km 843/22
w dniu 31-05-2023 r. o godz. 11:00
w kancelarii komornika pod adresem: Głogów, ul. Długa 40/3

rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 10136 w zw. z art. 867 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc), pierwsza licytacja następujących nieruchomości:

nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 206/43, niezabudowanej, zlokalizowanej we wsi Serby przy ul. Żytniej , dla której Sąd Rejonowy w Głogowie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LE1G/00096805/3 o powierzchni 0,0963 ha, niezabudowanej, będącej własnością dłużników: Marzena Susfał - Ściernicka i jej małżonka Ireneusza Ściernickiego na zasadach małżeńskiej wspólności ustawowej.

Suma oszacowania wynosi 77 000,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 750,00 zł

Zgodnie z art. 8671 § 1 kpc przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Warunkiem udziału w licytacji jest złożenie rękojmi.

Rękojmię można wpłacić gotówką w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika:
BS we Wschowie O. w Głogowie 76 86690001 2020 0215 6565 0001.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Komornik Sądowy
Jakub Paweł Mikucki

Kancelaria Komornicza

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie
Jakub Mikucki
Kancelaria Komornicza nr V
Kancelaria powstała po 1 stycznia 2008 roku

Dane adresowe:

ul. Długa 40/3
67-200 Głogów
tel.: 76 833 33 07
fax: 76 742 51 13
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny otwarcia kancelarii:

Kancelaria otwarta jest w dni robocze
od poniedziałku do piątku,
pracujemy w godzinach od 8:00 do 16:00

Dodatkowe informacje:

Nr rachunku bankowego:
BANK: BS we Wschowie
Oddział w Głogowie
Nr konta: 76866900012020021565650001

 

Copyright ® 2023 | Komornikglogow.pl